Materijali – CDT Baza znanja

Materijali

Business Central Flying Start for Manufacturing

Specifičnosti ERP sistema za upravljanje proizvodnjom. Konsultanti mogu da koriste ovaj pregled kao pripremu za razgovor sa vlasnicima kompanija i licima zaduženim za vođenje proizvodnje kako bi bim objasnili kako na jednom mestu mogu da planiraju i vode evidenciju o kapacitetima, radnim nalozima, upotrebi materijala i slično.

Business Central Flying Start for Trade

Specifičnosti ERP sistema za upravljanje zalihama i prodajom. Pregled konsultantima može da posluži kao priprema za razgovor sa direktorima prodaje i vlasnicima kompanija kojima treba da objasne koje procese ERP rešenje može da im unapredi

Business Central Flying Start for Finance

Specifičnosti ERP sistema za finansijske institucije i kompanije koje imaju potrebu za detaljnijim praćenjem i upravljanjem finansijskim procesom. Pregled konsultantima može da posluži kao priprema za razgovor sa finansijskim direktorima i vlasnicima kompanija kojima treba da objasne u kojim oblastima ERP rešenje može da im pomogne.