Blog – CDT Baza znanja

Blog

EMPLOYER BRANDING”  KAO ALAT ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U PRIVLAČENJU TALENATA – STUDIJA SLUČAJA Y GENERACIJE U SRBIJI

[FEM] Autori: Tatjana Mamula Nikolić1, Mirjana Nećak2 1 Metropolitan University, Faculty of Management, Tadeuša Košćuška 63, 11000 Belgrade 2 Faculty of Political Sciences University of Belgrade, Jove Ilića 146, 11000 Belgrade SIŽE RADA: “Employer Branding” je relativno nov, ali neophodan alat za (HR) menadžere ljudskih resursa, posebno danas kada Y generacije stupaju na tržište rada….

IMPLIKACIJE DIGITALIZACIJE RAČUNOVODSTVA NA KORPORATIVNO IZVEŠTAVANJE

[VIPOS] Valjevo Autor: Kosana VićentijevićVisoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo SIŽE RADA: U ovom radu obrađuje se oblast digitalizacije korporativnog izveštavanja. Ukratko i koncizno on pruža čitaocu  osnovne pojmove i informacije o tome šta je digitalno računovodstvo, koje su perspektive sagledavanja digitalnog računovodstva, koje su najvažniji projekti digitalizacije u računovodstvu, na kom standardu je zasnovano…

UTICAJ INSTAGRAM INFLUENSERA NA PRODAJNE PERFORMANSE

[FON] Autori: Dušanka Rodić1, Mladen Čudanov2 1Fakultet Organizacionih nauka, dushka_rodic@hotmail.com 2Fakultet Organizacionih nauka,  mladenc@fon.bg.ac.rs SIŽE RADA: U ovom radu se govori o uticaju Instagram inflensera na prodaju. U studiji slučaja istraživanja sprovedenog na startap-u novog brenda proizvođača ne-komercijalnih parfema na prikazan je uticaj mikro-influensera na Instagramu koji se služe tehnikom „odobravanja proizvoda“ i ličnih utisaka…

IMPLIKACIJE DIGITALIZACIJE RAČUNOVODSTVA NA KORPORATIVNO IZVEŠTAVANJE

[VIPOS] Valjevo Autor: Kosana VićentijevićVisoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo SIŽE RADA: U ovom radu obrađuje se oblast digitalizacije korporativnog izveštavanja. Ukratko i koncizno on pruža čitaocu  osnovne pojmove i informacije o tome šta je digitalno računovodstvo, koje su perspektive sagledavanja digitalnog računovodstva, koje su najvažniji projekti digitalizacije u računovodstvu, na kom standardu je zasnovano…

TRENDOVI I ISKUSTVA DIGITALIZACIJE U GRAĐEVINARSTVU

Digitalizacija u građevinarstvu Srbije će morati da se ubrza, iako zbog svoje kompleksnosti i usaglašavanja sa propisima i regulativama nije u prvim redovima industrija koje prihvataju promene koje nose digitalne tehnologije. U aprilu 2021.g objavljeni su rezultati istraživanja o stepenu digitalizacije sektora građevinarstva i nekretnina u Srbiji austrijske kompanije PlanRadar (https://www.planradar.com/sr/), gde je uočeno da…

E-trgovina društvenih igara: Microsoft Cloud ERP rešenje kao „kec“ u rukavu

Retko se susreće da u prvim godinama poslovanja kompanije razmišljaju o implementiranju modernog ERP rešenja. Međutim, proaktivna odluka vlasnika da svoje poslovanje prati od samog početka uz pomoć globalnog ERP softvera koju u sebi ima inkorporirane svetske poslovne prakse je specifičnost naše najnovije implementacije rešenja Business Central Flying Start. Naš klijent Ibis Pro Solutions je malo, inovativno preduzeće…

Digitalna transformacija smeštajnih kapaciteta u Srbiji i regionu

Inovacije i tehnološki napredak mogu biti remetilačke snage, posebno za konvencionalno poslovanje u ugostiteljstvu i turizmu. Pri samom pomenu pojedinih digitalnih trendova, kao što je recimo veštačka inteligencija, vlasnici i  menadžeri,  pa čak i većih hotelskih lanaca, samo odmahnu glavom. Stoga se sa pravom možemo zapitati koji su to digitalni trendovi primenjivi u Srbiji i…

Koliko je pandemija Covid 19 uticala na poslovanje? – pitanje na koje svi tražimo odgovor

Možemo slobodno reći da ne postoji industrija ili oblast poslovanja koja na određeni način nije pretrpela udar izazvan pandemijom Covid 19. Samo se postavlja pitanje kolika je bila jačina tog poremećaja, i kako su određeni sektori privrede reagovali, pa i da li će pojedine niše ili kompanije u tome uvideti potencijal za rast i napredak….

Partnerstva kao rešenje za transformaciju maloprodaje – trendovi i primeri iz prakse

Čak i pre tektonskih promena koje su obeležile period od početka 2020 godine, maloprodaja je prednjačila u procesu digitalne transformacije. Ovo je oblast u kojoj je tempo poslovanja na maksimalnoj brzini, gde je konkurencija uvek jaka a korisničke potrebe se menjaju u zavisnosti od godišnjeg doba. Zato su igrači u ovom polju navikli da moraju…

Primena i izazovi implementacije ERP-a u metalskoj industriji

Zašto je značajna metalska industrija u Srbiji?   Metalska i mašinska industrija su jedne od najvažnijih oblasti srpske privrede sa učešćem od 6% u  BDPu i 20% u izvozu. U primarnoj proizvodnji koja podrazumeva proizvodnju i preradu osnovnih  metala, dominiraju svakako velike kompanije. U sekundarnoj proizvodnji koja predstavlja  proizvodnju specijalizovanih proizvoda od metala, udeo srednjih i…

  • 1
  • 2