UTICAJ INSTAGRAM INFLUENSERA NA PRODAJNE PERFORMANSE – CDT Baza znanja

UTICAJ INSTAGRAM INFLUENSERA NA PRODAJNE PERFORMANSE

[FON]

Autori: Dušanka Rodić1, Mladen Čudanov2

1Fakultet Organizacionih nauka, dushka_rodic@hotmail.com

2Fakultet Organizacionih nauka,  mladenc@fon.bg.ac.rs

SIŽE RADA:

U ovom radu se govori o uticaju Instagram inflensera na prodaju. U studiji slučaja istraživanja sprovedenog na startap-u novog brenda proizvođača ne-komercijalnih parfema na prikazan je uticaj mikro-influensera na Instagramu koji se služe tehnikom „odobravanja proizvoda“ i ličnih utisaka i preporuka. U uvodu ovog rada prvo se daje detaljan prikaz trenutnog stanja marketinga na društvenim mrežama, sa fokusom na Instagramu. Potom se objašnjava pojam mikro-influrnsera, njihova uloga u intermnet marketing kompanija i uticaj na razvoj prepoznatljivosti njihovog brenda. Zatim se na primeru Ipseity Perfumes Brenda opisuje jedna kampanja uticaja na kupce korišćenjem mikro influensera. Na kraju se daje pregled ključnih pokazatelja angažovanja Instagram Influensera i promocija na Instagram priči kompanije Ipseity Perfumes startapa. Zaključak ovog istraživanja je da broj pratilaca ne igra ulogu u uticaju u našoj tržišnoj niši i specifičnom proizvodu – parfemu. Influenseri sa manje pratilaca, ali koji su se očigledno jače povezali sa svojim pratiocima su ostvarili veći uticaj od onih sa mnogo većim brojem pratilaca i od javnih ličnosti koje se pojavljuju u medijima.


KORIST RADA U BAZI ZNANJA ZA KOMPANIJE:

Ovaj rad je koristan marketing odeljenjima kompanija da steknu bolji uvid u to kako sprovesti kampanju angažovanjem influensera na Instagramu i šta mogu da očekuju od te kampanje. Ovo istraživanje je posebno korisno domaćim startup-ima s obzirom da je većina dostupnih istraživanja, a i analiza marketing kampanja na Instagramu, sa stranih tržišta, tako da je za domaće kompanije ovo prilika da vide rezultate uticaja inflensera na instagramu na prodajne rezultate.

KORIST RADA U BAZI ZNANJA ZA KONSULTANTE:

Za konsultante je ovo veoma koristan rad, s obzirom da rezultate ovog istraživanja sa domaćeg Instagrama mogu pokazati svojim klijentima, posebno u oblasti planiranja i sprovođenja marketing kampanja na društvenim mrežama. Domaće kompanije žele da čuju primere i studije slučaja sa domaćeg tržišta, pa je ovaj rad odličan primer istraživanja na Srpskom internetu.

PREDLOG PRIKAZA RADA U BAZI ZNANJA:

Iz ovog rada moguće je iskoristiti i u obliku infografika vizuelno prikazati tabelu angažovanja Instagram Influensera i promocija na Instagram priči kompanije Ipseity Perfumes startapa, tako da se vizuelno dožive rezultati ovog istraživanja, sa poukama za primenu na sopstvenim marketinškim kampanjama. Celokupan .pdf rada prikačiti za detaljnije čitanje.

LINK:

https://we.tl/t-8MfdgGFzZo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *