Link – CDT Baza znanja

Links

Business Central Flying Start for Manufacturing

Specifičnosti ERP sistema za upravljanje proizvodnjom. Konsultanti mogu da koriste ovaj pregled kao pripremu za razgovor sa vlasnicima kompanija i licima zaduženim za vođenje proizvodnje kako bi bim objasnili kako na jednom mestu mogu da planiraju i vode evidenciju o kapacitetima, radnim nalozima, upotrebi materijala i slično.

Business Central Flying Start for Trade

Specifičnosti ERP sistema za upravljanje zalihama i prodajom. Pregled konsultantima može da posluži kao priprema za razgovor sa direktorima prodaje i vlasnicima kompanija kojima treba da objasne koje procese ERP rešenje može da im unapredi

Business Central Flying Start for Finance

Specifičnosti ERP sistema za finansijske institucije i kompanije koje imaju potrebu za detaljnijim praćenjem i upravljanjem finansijskim procesom. Pregled konsultantima može da posluži kao priprema za razgovor sa finansijskim direktorima i vlasnicima kompanija kojima treba da objasne u kojim oblastima ERP rešenje može da im pomogne.

Business Central Flying Start – Sales presentation

Vizuelno pomagalo za procenu potrebnog vremena za implementaciju ERP rešenja. Konsultanti mogu pokazati ovaj primer korisnicima kako bi razumeli koji koraci mogu da se realizuju u paraleli a koji zavise jedni od drugih

Dynamics 365 – Customer Services Quick Start

Softver za upravljanje relacijom sa korisnicima. Konsultanti mogu da iskoriste dokument za jednostavan prikaz benefita implementacije CRM rešenja i objasne kompaniji šta da očekuju kao rezultate

  • 1
  • 2