Ivan Ranđelović, Chief Financial Officer, Meter&Control – CDT Baza znanja

Ivan Ranđelović, Chief Financial Officer, Meter&Control

Gost: Ivan Ranđelović,

Chief Financial Officer, Meter&Control

Saznajte kako je brzorastuća kompanija Meter&Control (kompanija koja se bavi istraživanjem i razvojem pametnih brojila) imala koristi od projekta digitalizacije internih tokova informacija. Saznaćete koji su to motivi stimulisali kompaniju koja zapošljava visokokvalifikovani kadar, da iako sama proizvodii proizvode koji digitalizuju procese drugim kompanijama i sama mora da se digitalno transformiše.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *