Video – CDT Baza znanja

Videos

Ivan Košutić, CEO – New Look Entertainment doo

Gost: Ivan KošutićCEO – New Look Entertainment doo Saznajte zašto Ivan Košutić, CEO kompanije New Look Entertainment doo, misli da svaka firma treba da ima ne jednog – već više konsultanata za digitalnu transformaciju. Razgovaramo o tome kako je već uspešno digitalizovano preduzeće, uz pomoć CDT konsultanta dodatno razvilo svoj e-commerce kao delatnost koja bi…

Ivan Ranđelović, Chief Financial Officer, Meter&Control

Gost: Ivan Ranđelović, Chief Financial Officer, Meter&Control Saznajte kako je brzorastuća kompanija Meter&Control (kompanija koja se bavi istraživanjem i razvojem pametnih brojila) imala koristi od projekta digitalizacije internih tokova informacija. Saznaćete koji su to motivi stimulisali kompaniju koja zapošljava visokokvalifikovani kadar, da iako sama proizvodii proizvode koji digitalizuju procese drugim kompanijama i sama mora da…

Dr Ivana Petrović, Medicinski direktor, zamenik direktora zdravstvenog sistema Bel Medic

Gost: Dr Ivana Petrović Medicinski direktor, zamenik direktora zdravstvenog sistema Bel Medic Saznajte kako je Bel Medic rešio probleme organizacije pregleda i svim učesnicima u isporuci medicinske usluge veoma olakšao posao. U razgovoru sa Dr Ivanom Petrović saznaćete kakvi su organizacioni izazovi mučili Bel Medic sistem koji zapošljava približno 500 ljudi, zašto su se prijavili…

Milan Malidžan, Osnivač i direktor – Društvo za faktoring ProFinance d.o.o.

Gost: Milan MalidžanOsnivač i direktor – Društvo za faktoring ProFinance d.o.o. Saznajte kako je Društvo za faktoring ProFinance d.o.o. došlo do unapređenja poslovnog modela i poslovnih procesa zahvaljujući saradnji sa konsultantom CDT-a. U razgovoru sa Milanom Malidžanom, osnivačem i direktorom, detaljnije analiziramo proces saradnje sa konsultantom, faze ekspertske analize i izrade strategije digitalne transformacije, kao…

  • 1
  • 2