Video – CDT Baza znanja

Videos

Jelena Radnović Vukčević

Jelena je master ekonomista, profesionalno u srpskoj privredi 20 godina.  Bogato multidisciplinarno iskustvo sticala je u vodećim poljoprivredno/prehrambeno/industrijskim kompanijama u komercijalnom, finansijskom i sektoru logistike. Poslednjih 12 godina fokus njenih poslovnih aktivnost bio je na upravljanju i organizovanju kompanija sa pozicije generalnog direktora i project managera na razvojnim projektima i projetkima akvizicija kompanija. Od 2021.godine…

Ivan Košutić, CEO – New Look Entertainment doo

Gost: Ivan KošutićCEO – New Look Entertainment doo Saznajte zašto Ivan Košutić, CEO kompanije New Look Entertainment doo, misli da svaka firma treba da ima ne jednog – već više konsultanata za digitalnu transformaciju. Razgovaramo o tome kako je već uspešno digitalizovano preduzeće, uz pomoć CDT konsultanta dodatno razvilo svoj e-commerce kao delatnost koja bi…

Ivan Ranđelović, Chief Financial Officer, Meter&Control

Gost: Ivan Ranđelović, Chief Financial Officer, Meter&Control Saznajte kako je brzorastuća kompanija Meter&Control (kompanija koja se bavi istraživanjem i razvojem pametnih brojila) imala koristi od projekta digitalizacije internih tokova informacija. Saznaćete koji su to motivi stimulisali kompaniju koja zapošljava visokokvalifikovani kadar, da iako sama proizvodii proizvode koji digitalizuju procese drugim kompanijama i sama mora da…

  • 1
  • 2