IMPLIKACIJE DIGITALIZACIJE RAČUNOVODSTVA NA KORPORATIVNO IZVEŠTAVANJE – CDT Baza znanja

IMPLIKACIJE DIGITALIZACIJE RAČUNOVODSTVA NA KORPORATIVNO IZVEŠTAVANJE

[VIPOS] Valjevo

Autor: Kosana Vićentijević
Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo

SIŽE RADA:

U ovom radu obrađuje se oblast digitalizacije korporativnog izveštavanja. Ukratko i koncizno on pruža čitaocu  osnovne pojmove i informacije o tome šta je digitalno računovodstvo, koje su perspektive sagledavanja digitalnog računovodstva, koje su najvažniji projekti digitalizacije u računovodstvu, na kom standardu je zasnovano korporativno izveštavanje, koji su očekivani rezultati digitalnog računovodstva, koji su neophodni uslovi za njegovo ostvarenje i koje digitalne tehnologije se u zadnje vreme koriste u računovodstvenoj profesiji? Svrha ovog rada je da motiviše i inspiriše korporacije ali i manje kompanije da prihvate i primene digitalno računovodstvo u svom finansijskom izveštavanju.
KORIST RADA U BAZI ZNANJA ZA KOMPANIJE:

Ovaj rad je koristan kompanijama jer daje jednostavne i lako razumljive smernice kako da pristupe digitalizaciji svog finansijskog izveštavanja. Za menadžment kompanija ovaj rad daje argumente zašto pristupiti digitalizaciji korporativnog izveštavanja, odnosno koje su koristi za kompaniju, ali i za sve zaintersovane strane u jednoj poslovnoj organizaciji.

KORIST RADA U BAZI ZNANJA ZA KONSULTANTE:

Za konsultante, ovaj rad pruža pregled osnovnih informacija o značaju digitalizacijie korporativnog izveštavanja i načinu njene primene, tako da u radu sa kompanijama koje imaju odgovarajuće potrebe, mogu lakše uticati na donosioce odluka da je prihvate i primene.

PREDLOG PRIKAZA RADA U BAZI ZNANJA:

Moguće je kreirati infografik sa osnovnim porukama ZAŠTO je primeniti, KOJI su preduslovi za primenu, KOJI su važeći standardi, KOJE se tehnologije koriste, ŠTA su očekivani rezultati

Link: https://we.tl/t-sFsNG5e6bA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *