TRENDOVI I ISKUSTVA DIGITALIZACIJE U GRAĐEVINARSTVU – CDT Baza znanja

TRENDOVI I ISKUSTVA DIGITALIZACIJE U GRAĐEVINARSTVU

Digitalizacija u građevinarstvu Srbije će morati da se ubrza, iako zbog svoje kompleksnosti i usaglašavanja sa propisima i regulativama nije u prvim redovima industrija koje prihvataju promene koje nose digitalne tehnologije.

U aprilu 2021.g objavljeni su rezultati istraživanja o stepenu digitalizacije sektora građevinarstva i nekretnina u Srbiji austrijske kompanije PlanRadar (https://www.planradar.com/sr/), gde je uočeno da su građevinske kompanije spremne i sposobne za promene, i da su mnogi videli prednosti korišćenja digitalnih rešenja. A ono što ih sprečava da se digitalizuju jeste da ne osećaju da je taj potez od vitalnog značaja, odnosno njih 65% je zadovoljno postojećim metodama rada, njih 29% sprečava nedostatak finansija i vremena, dok je 7 % njih navelo ostale razloge (detaljan izvještaj dostupan je na sajtu kompanije PlanRadar, putem linka https://www.planradar.com/sr/digitalizacija-u-gradjevinarstvu-i-industriji-nekretnina-u-srbiji/)

Zamislite šefa gradilišta, ponedeljkom u 7.30h na lokaciji i sastanku sa svojim zaposlenima koji traže odgovore na različita pitanja. „Mogu vam dati informaciju danas popodne, prvo ću morati da ih potražim u kancelariji.“ Ovakav odgovor govori da bi trebalo da optimizujete i digitalizujete svoje procese. Rešenje danas mogu biti mobilne aplikacije i upotreba tableta sa pristupom Internetu u oblaku (Cloudu) u kojem se nalazi važan .pdf. dokument.  Takođe i mesto gde zaposleni mogu da evidentiraju komentare direktno na dokumentu, sa opcijom glasovne kao alternativa pisanom protokolu a da se ne angažuje dodatno neko da sve to digitalizuje već da je sistem automatizovan i sinhronizovan sa ostalom dokumentacijom.

Temeljno preispitivanje građevinskih firmi u Srbiji je uveliko potrebno i do sada je važilo samo za velika preduzeća, ono što je funkcionisalo do danas postaće problem u narednih nekoliko godina. Jer digitalizacija građevinskih preduzeća nije samo optimizacija internih procesa, već i pitanje konkurentnosti i otpornosti na promene koje dolaze.

Svedoci smo da se naša inženjerska pamet može izvoziti i u ovom sektoru, baš kao i naša pamet u IT branši, te je potrebno da one međusobno više sarađuju na projektima.

Jedan od razlog da građevinarstvo postane sve digitalnije – da pored konkuretnosti time postaje sve transparentnije, efikasnije i na kraju bezbednije.2

Na budućnost građevinske industrije će značajno uticati razvoj softverskog sektora kao što su ERP i CRM sistemi, BIM metoda 3d inteligentnog projektovanja, softveri za upravljanje projektima i kolaboraciju koji će preuzeti vodeću ulogu već sada.

BIM metoda 3d inteligentnog projektovanja

Prilikom planiranja, varijante projekta se mogu brzo i lako vizuelizovati kroz 3D objekte u BIM sistemu -„Building Information Modeling“. Modelovanje informacija o građevinama je metod koji izrađuje 3D digitalni model zgrade koji služi projektantima različitih struka u procesu rada, jer koristi zajedničke podatke oslanjajući se na razmenu informacija koji se nalaze u jedinstvenoj bazi podataka i njime upravlja u sistemu oblaka (Cloud computing). Ova metoda se naročito isplati kada se radi o velikim projektima i kada kalkulacija povratka ulaganja ne obuhvata samo troškove izgradnje, nego i troškove upotrebe i održavanja zgrade. Ovaj alat služi arhitektima i građevinskim inženjerima kao i projektantima elektro i mašinskih instalacija promišljanje same arhitekture i bolje projektovanje koje rezultira kvalitetnijom arhitekturom vremenom za samo projektovanje.

BIM prati ceo životni ciklus građevinskog projekta i stalno se napaja novim informacijama kako bi mogao da obezbedi što precizniji virtuelni model zgrade. Sklapanje može ići toliko daleko da se u slučaju stambenog kompleksa obračun sporednih troškova za zakupce ili stanodavce obavlja čak i preko BIM sistema.

Greške u planiranju se u velikoj meri izbegavaju, jer se npr. sve instalacije automatski premeštaju kada se, na primer, premešta prozor. Kada se odlučite za projekat, planiranje količina građevinskog materijala i komponenti se vrši automatski, kao i slanje ponuda za pojedinačne zanatske radove. Ako se promene izvrše tokom faze izgradnje, podizvođači radova dobijaju relevantne informacije u realnom vremenu i mogu brzo da reaguju.

Iskustva naših projektanskih arhitektonskih i inženjerski firmi kažu da je potreba za mladim inženjerskim kadrovima velika. Osnovna znanja koja se mogu steći u firmama kao što je Crater VFX Training Center (https://school.craterstudio.com/ ) koje drže kurseve programskog paketa Revit, zasnovanog na Building Information Modeling (BIM) metodi, ili drugi BIM softveri poput Allplana, Archicad softvera su odlična polazna osnova, ali je neophodna podrška i praktična pomoć mentorstva u firmama kako bi ih primenili u praktičnim situacijama projektovanja. Mentorskim pristupom prenose se specifičnosti upotrebe softvera i znanje mlađim inženjerima. Kako bi ovaj pristup bio efikasniji zajedno sa konsultantima za digitalnu transformaciju često se razmatra pravac za razvoj interne BAZE ZNANJA koja bi sadržala odgovore na najčešča pitanja generisana pretragom, ali i kraće jednostavne video zapise o primeni i načinu rada pojedinih delova specifičnog softvera koja bi bila generisana od strane iskusnih inženjera, a dostupna mlađim saradnicima.

Kolika je važnost BIM metode projektovanja govori i osnovano Udruženje BIM Srbija (https://bim-serbia.com/ ) koje okupljanja stručnjake u oblasti informacionih i tehničkih nauka i tehnologija, strukom ili interesovanjem vezanih za BIM/VDC tehnologiju u jedinstvenu zajednicu.

ERP i CRM sistemi u svojstvu uštede vremena u poslovnim procesima

Građevinska industrija sve više otkriva potrebe za digitalnim alatima koja su odavno standard u drugim industrijama. Na primer u upravljanju robom i klijentima. ERP sistemi (Enterprise Resource Planning) upravljaju i kontrolišu sve poslovne procese u svim odeljenjima, a CRM sistem (Customer Relationship Management) pokazuje svoje prednosti u interakciji sa klijentima integrisani promovišu brži, bolji i ekonomičniji rad. Integracija je ključna i u procesu odabira softvera i podrške implementacije odlučite se za provajdera koji nudi najbolje karakteristike za oba poslovna područja.

Pametni alati za upravljanje projektima i kolaboraciju

Zbog kompleksnosti rada na projektima potrebe za upravljanjem projekta kroz softver je sve veća – a ponuda softverskih rešenja raznolika. Softver povezuje sve aktere na projektima za planiranje, alati uključuju kalendar, liste obaveza, upravljanje zadacima i ključnim momentima u projektu. Funkcije kao što su komentari, razmena poruka i ekrana podržavaju kolaboraciju i razmenu kao i zajedničko uređivanja datoteka. Neki softverski proizvodi su specijalizovani za planiranje, drugi za saradnju. Hibridna rešenja, s druge strane, kombinuju obe kategorije i omogućavaju jednostavnije korišćenje. Uverite se da je alat jednostavan za korišćenje, da ima dovoljan opseg funkcija i da je fleksibilan onoliko koliko vaši timovi žele da rade. Uverite se da provajder nudi dobru podršku kao i standard zaštite podataka, jer se razlikuje od provajdera do provajdera.

Sama gradilišta i dalje mnogo zaostaju u digitalizaciji, ali se pronalaze softverska rešenje koja će olakšati upravljanje gradilištima, od nacrta planiranja do stvarne inspekcije gde je prednost lako upravljanje dok ste u pokretu – pomoću tableta ili pametnog telefona. Tako da svoju malu kancelariju uvek možete poneti sa sobom na gradilište.

Firma SET d.o.o. je primer građevinske kompanije koja je razvijajući informacioni sistem za svoje potrebe dugogodišnjim iskustvom i praćenju svetskih trendova u građevinarstvu i IT sektoru kreirala IS SIMA cloud base platformu koju nudi građevinskim firmama, kao i svim ostalim preduzećima kroz IT kompaniju sett ++ (https://www.setpp.rs/ )

Nadolazeći trendovi i zakonske obaveze

U nadolazeće trendovi spada i sve veća primena veštačke inteligencije (AI- artificial intelligence), robota i virtuelne stvarnosti (VR- virtual reality) koja se u drugim sektorima već primenjuju, a potencijala ima gde se vizuelno spajaju slike i stvarnost. Digitalni sistemi merenja, dimenzionisanja i merenja se takođe koriste na gradilištima dopunjeni 3D laserskim skenerima i dronovima koji svoje rezultate skeniranja i merenja isporučuju direktno softveru za planiranje. Prototipi objekata u razmerama 1:1 sa 3D štampanjem celih zgrada, samohodnim građevinskim mašinama i prvom upotrebom građevinskih robota koji rade malterisanje i popločavanje, daju ideju kuda ide tansformacija građevinske operative.

Dok se digitalizacija u drugim industrijama može sprovesti od slučaja do slučaja i strateški planirati, upotreba digitalnih procesa je ponekad čak obavezna zakonom u građevinarstvu zapadnih zemalja, što Srbiju čeka u neposrednoj budućnosti. Digitalizacija, dakle, nije samo trend, već konkretan razvoj celokupne građevinske industrije, koji utiče na sva mala preduzeća i zanatske poslove koji su uključeni.

Autor: Tijana Sekulić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *